Årsaker og symptomer ved høyt eller lavt blodtrykk

desember 14, 2018
Vi vil forklare årsakene og symptomene i denne artikkelen, slik at du kan bedømme om du har høyt eller lavt blodtrykk og hvordan det kan behandles.

Hypertensjon og hypotensjon er to tilstander som er relatert til blodtrykket i blodårene, og det er svært viktig å være klar over hvilke symptomer begge gir. Vi vil forklare årsakene og symptomene i denne artikkelen, slik at du kan kjenne igjen om du har høyt eller lavt blodtrykk, og hvordan det kan behandles.

Årsaker til hypotensjon

Lavt blodtrykk kan være genetisk og er mer utbredt enn høyt blodtrykk, spesielt hos tynne og unge kvinner. Om moren din har hatt hypotensjon, er det sannsynlig at du også vil oppleve det. Siden lavt blodtrykk ofte ikke gir velkjente symptomer, blir det sjeldent behandlet.

Tilstandene som kan føre til lavt blodtrykk er: Hypotyreose, Addisons sykdom, hypopituitarisme, hjertefeil, perikarditt, hjerterytmesykdommer, andre hjerte- og karsykdommer, flere dagers sengeleie, og væske- eller saltmangel.

blodtrykkstest

Enkelte medisiner kan også føre til hypotensjon. Noen av disse er: Psykofarmaka (for søvnløshet eller depresjon), hjertearytmier, antihypertensiva (for høyt blodtrykk), diuretika, koronare medisiner (for angina pectoris, for eksempel) og vasodilatorer.

Les: 8 matvarer du bør spise for å kontrollere hypotensjon

Årsaker til høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk kan utvikle seg når som helst i livet, uavhengig av kjønn. Hypertensjon øker mengden blod pumpet av hjertet per minutt og innsnevrer blodårene. Det regnes som en kardiovaskulær sykdom og kan forårsakes av hjerteinfarkt. Hos 95 % av de som diagnostiseres har ikke det høye blodtrykket en tilsynelatende naturlig årsak.

Man kan få for høyt blodtrykk som et resultat av overvekt eller fedme, manglende fysisk aktivitet, høyt salt-, fett- eller alkoholinntak, stress og røyking. Kronisk høyt blodtrykk påvirker de vitale organene som hjernen, hjertet, nyrene og øynene. Dette kan føre til alt fra kardiovaskulære problemer til synstap, som igjen kan utvikle seg til hjerteinfarkt eller slag.

høyt blodtrykk

Hypertensjon er arvelig og menn har større sannsynlighet for å utvikle det, spesielt om de er over 40. Overvekt og høyt kolesterol er direkte årsaker til tilstanden.

Symptomer på lavt blodtrykk

Ved lavt blodtrykk kan du oppleve ett eller flere symptomer som: utslitthet, økt behov for søvn, dårlig fysisk form, konsentrasjonsproblemer, depressive følelser, apati, søvnvansker, søvnløshet, manglende energi, asteni, svimmelhet, manglende muskelstyrke, lang oppvåkningstid, kalde hender og føtter, og blekhet (spesielt i ansiktet).

Sirkulasjonssymptomene ved lavt blodtrykk oppstår som oftest når hjernen mangler blod. Dette kan skje på dager med høy temperatur eller når du tilbringer mye tid i sterkt sollys. Utslitthet og asteni er svært vanlig, og kan merkes spesielt rett etter et måltid, når mageregionen krever større mengder blod for å fordøye maten.

Hjertehelse

Svimmelhet er et annet vanlig symptom ved hypotensjon. Du burde også være obs på alvorlig hodepine, besvimelse, tåkete syn og andre synsforstyrrelser. Dette er klare tegn på at noe er i veien. Hjertet kan slå fortere, blodårene kan trekke seg sammen (årsaken til blekhet og kalde kroppsdeler), kaldsvette kan oppstå og du kan besvime (siden hjernen ikke får nok oksygen og ikke har god nok muskelkontroll).

Les: Matvarer for å behandle lavt blodtrykk

Symptomer på høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk har også en rekke symptomer du burde vite om, slik at du kan observere eventuelle faresignaler fra kroppen. Dessverre er de første tegnene på hypertensjon sjeldent merkbare, temmelig uspesifikke og utvikles gradvis.

Noen vanlige symptomer er: Søvnvansker, lett irritabilitet, søvnløshet, urolig søvn, mareritt som gjentar seg, jevnlig oppvåkning og hørselsproblemer. Hørselsproblemene inkluderer ringing, summing eller andre ørelyder.

Intens hodepine eller svimmelhet kan være forårsaket av høyt blodtrykk, spesielt om du lider under stress, nervøsitet eller angst. Kvinner som er 50 eller eldre opplever ofte symptomer på høyt blodtrykk som ligner på overgangsalderen (humørsvingninger, pusteproblemer, hodepiner, svimmelhet) og blir derfor ofte feilbehandlet eller ikke behandlet. Middelaldrende menn kan oppleve erektil dysfunksjon ved hypertensjon.

Ved brystsmerter, spenninger i brystet eller ved en kvelningsfornemmelse er det viktig å søke øyeblikkelig hjelp, ettersom høyt blodtrykk kan settes i sammenheng med hjerteproblemer. Arytmi kan også være en av årsakene.