Bør vi ta hensyn til barns meninger?

Barn har rettigheter. Barns meninger må høres både hjemme og i enhver prosess som involverer dem, da dette hjelper dem å vokse. Lær mer i denne artikkelen.
Bør vi ta hensyn til barns meninger?
Bernardo Peña

Vurdert og godkjent av psykologen Bernardo Peña.

Skrevet av Thady Carabaño

Siste oppdatering: 03 november, 2022

Barns meninger om ulike grunnleggende aspekter ved deres liv blir ofte undervurdert. Selv om FNs barnekonvensjon slår fast at barn har samme rettigheter som voksne, er sannheten at vi ikke alltid lytter til dem.

Barn har rett til å uttrykke sine synspunkter i alle aspekter som angår deres liv og velvære. Dette inkluderer både familiehverdagen og viktige beslutninger som angår deres helse, velferd, utdanning og utvikling.

Barns meninger og deres juridiske rettigheter

Barns meninger er like gyldige som voksnes, inkludert foreldrene deres. Dette ble faktisk godtatt av nesten alle verdens land da de signerte barnekonvensjonen i 1989. (Bare USA avsto fra å signere denne internasjonale traktaten).

Det er opp til regjeringer å sikre at barns synspunkter kan uttrykkes fritt. På samme måte bør deres meninger bli hørt og tatt i betraktning i alle prosedyrer de er involvert i, i henhold til deres alder og grad av modenhet.

For eksempel, i prosesser som foreldrenes skilsmisse eller anvendelse av en skolesanksjon for dårlig oppførsel, bør barn fritt uttrykke sin mening og deres perspektiver bør bli hørt.

Barns meninger skal bli hørt og respektert

Viktigheten av at barn uttrykker sine meninger

Å lytte til og ta hensyn til barns mening er ikke bare knyttet til å respektere deres rettigheter som borgere. Det er også knyttet til utviklingen av andre verdier som er grunnleggende for deres emosjonelle og sosiale velvære.

Men som foreldre som elsker barna våre mest, er vi ikke alltid villige til å lytte til dem. For en selvmotsigelse! Fra vår myndighetsposisjon gir vi ofte instruksjoner og veiledning, men vi lar dem ikke uttrykke sine meninger fritt, og tar i enda mindre grad hensyn til deres synspunkter.

Men når barn blir lyttet til og hørt av familien og deres nærmeste miljø, bidrar det avgjørende til deres utvikling og lykke, som denne artikkelen publisert i Zona próxima viser. Å kunne uttrykke sine meninger fritt gir flere fordeler både for dem selv og deres forhold til omgivelsene.

La oss ta en titt på noen flere fordeler.

Å ta hensyn til barnas meninger øker deres selvfølelse

Når barnas meninger blir tatt i betraktning i avgjørelsene som tas i familiemiljøet, uansett hvor små disse avgjørelsene er, får det dem til å føle seg lykkelige og sett.

Padre chocando la mano con un niño en triciclo por el parque.

De lærer å ta avgjørelser

Barn som kan si sin mening kan ta avgjørelser. De lærer å sette pris på innsatsen som er involvert i å ta disse beslutningene. Ved å spørre om deres mening, blir barn også mer involvert og ansvarlig for utfallet av disse avgjørelsene.

Den gjensidige respekten styrkes

Når foreldre spør etter og lytter til barnas meninger, respekterer de barna sine. Denne respekten blir også da returnert til foreldrefiguren.

Morsomme spørsmål for barn er veldig forskjellige

Å ta hensyn til barns meninger styrker båndet

Et barn som føler seg lyttet til, lærer at hun eller han kan stole på foreldrene sine. God kommunikasjon mellom foreldre og barn kan også gagne foreldrene selv, som beskrevet av barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Faktisk, i møte med alle omstendigheter – også negative – er det avgjørende at barn kan uttrykke hva de føler og tenker. Det er viktig at et barn stoler på at det blir tatt hensyn til dem.

De lærer å uttrykke følelsene sine

Det er kun barnet som kan si hvordan hun eller han har det i en gitt situasjon. Ved å identifisere og uttrykke følelsene deres, er det lettere for dem å lære å håndtere og regulere dem. Deres emosjonelle intelligens blir dermed stimulert.

Det er en fin måte å hjelpe barn på for å lære hvordan de skal kommunisere

Hver gang vi åpner for muligheter for dialog, hjelper vi barna våre til å bli mer selvsikre i måten de kommuniserer med andre på. I tillegg stimuleres deres tale- og språkferdigheter.

Det hjelper dem å utvikle en sunn følelse av kritikk

Barn fra dette 21. århundre er både i stand til multitasking og er ganske følsomme. Det er imidlertid også viktig at de lærer å ikke blindt adlyde instruksjoner og i stedet be om forklaringer, og forsøke å forstå hva som skjer.

De bør ha meninger om voksne, vennene deres og situasjonen rundt dem. Barn som blir lyttet til styrker sin evne til å observere og vurdere for å si sin mening.

Det er viktig for foreldre å lytte til barnas meninger

Det er ingen grunn til å nøle: barns meninger må tas i betraktning. Å lytte til dem betyr ikke alltid å gi dem det de vil ha, og enda mindre hvis deres mening innebærer en feil eller risikabel oppførsel for dem selv eller andre. Det er et spørsmål om å ha tankene deres i bakhodet og gi dem en rettferdig vurdering.

Vi må lytte og ta hensyn til hva barn tenker og føler. Dette er også den beste måten å bli kjent med dem på. Dermed kan vi bli kjent med hvordan de tenker, hva de liker eller er interessert i, og hva som påvirker eller forstyrrer dem.

På samme måte har barn rett til ytringsfrihet. Denne retten inkluderer friheten til å søke og motta informasjon av enhver art og på alle måter barnet velger, så lenge det ikke bryter med andres omdømme eller nasjonale sikkerhetslover i hvert land.

Slik sett må foreldre garantere denne retten samt ta ansvar for misbruken våre barn gjør av den. For eksempel kan vi ikke gi dem friheten til å bruke sosiale nettverk og deretter ikke ta ansvar hvis de er ofre for nettmobbing.

Når det gjelder å lytte til barns meninger, når et barn skal si sin mening om noe, er det avgjørende å unngå å bare late som om du lytter. Dessuten er det viktig at du aldri devaluerer det han eller hun sier. Du må forstå deres omstendigheter, deres alder og deres modenhetsnivå.

Å uttrykke meninger er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet for barn, men det bidrar også til deres utvikling og evne til å vokse som sunne, lykkelige mennesker.

Det kan interessere deg ...
Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt i virtuelle klasser?
Veien til Helse
Les det hos Veien til Helse
Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt i virtuelle klasser?

Å hjelpe barnet ditt i deres virtuelle klasser betyr å motivere dem, gi dem rett plass og overvåke ytelsen deres.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter tjene til å fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.