Hva bør vi gjøre med en legemiddelforgiftning?

Når det forekommer en legemiddelforgiftning vil graden blant annet avhenge av mengden medisiner som er inntatt og av personens egenskaper.
Hva bør vi gjøre med en legemiddelforgiftning?
Mariel Mendoza

Vurdert og godkjent av legen Mariel Mendoza.

Skrevet av Equipo Editorial

Siste oppdatering: 04 januar, 2023

Symptomene og konsekvensene av en legemiddelforgiftning avhenger av medisinen, men de kan alle være like dødelige. Graden av rus avhenger blant annet av mengden medisin som er inntatt og av egenskapene til hver person.

Videre ser vi på de forskjellige typene forgiftning samt noen indikasjoner for å identifisere det og de umiddelbare tiltakene som må følges.

Fem typer legemiddelforgiftning

Person og piller.
Legemiddelforgiftning har forskjellige symptomer og konsekvenser. Det avhenger av type medisiner, mengde og individuelle egenskaper hos hver person.

Det finnes fem typer legemiddelforgiftning basert på forskjellige faktorer, og disse er avhengig av:

1. Omfanget av de kliniske komplikasjonene

Når det gjelder legemiddelforgiftning varierer komplikasjonene fra mild til moderat og alvorlig.

2. Egenskapene til en legemiddelforgiftning

Symptomene på en legemiddelforgiftning kan være øyeblikkelig eller forsinket da noen medisiner virker raskt mens andre vises etter en viss tid.

  • Reversible eller irreversible forgiftninger: Når det gjelder reversible forgiftninger, kan personen komme seg så snart stoffet er fjernet fra kroppen. Skaden er imidlertid uopprettelig i det motsatte scenariet. Det hele avhenger av det berørte organet og dets funksjon. Reversible og irreversible symptomer kan skje samtidig.
  • Lokal eller systemisk forgiftning: Lokal forgiftning skjer når det giftige stoffet forårsaker skade på samme sted som det kommer i kontakt med kroppen. Det er imidlertid noen stoffer som kan påvirke kroppen på en systemisk eller generalisert måte. Det kan likevel oppstå en kombinasjon av begge.

3. Tidspunktet symptomene dukker opp

Avhengig av hvor lang tid det tar før symptomer vises kan vi klassifisere forgiftning i følgende kategorier:

  • Akutt forgiftning: I disse tilfellene vises symptomene på mindre enn 24 timer og utviklingen kan variere
  • Subakutt forgiftning: Disse lidelsene oppstår på forskjellige nivåer, og symptomene forekommer ikke umiddelbart, men vises etter flere dager.
  • Kronisk forgiftning: Disse skjer etter kontinuerlig eller gjentatt absorpsjon av et giftig stoff. Det kan tas opp i små mengder, men akkumuleres i kroppen. Dette er den vanskeligste typen legemiddelforgiftning å behandle.

4. Årsaken

Når vi tar hensyn til hvordan en legemiddelforgiftning oppstår, kan vi dele det inn i:

  • Frivillig: Dette er forsettlige forgiftninger, for eksempel selvmord.
  • Tilfeldig: Disse skjer ganske ofte når det gjelder medisiner. De skyldes en blanding av medikamenter, overdose eller interaksjon med andre medisiner eller stoffer, for eksempel alkohol.

5. Slik kommer det seg inn i kroppen

Vi kan klassifisere forgiftningene avhengig av hvordan medikamentet kom seg inn i kroppen. Det kan inhaleres, trekkes inn gjennom huden og slimhinnene, eller intravenøst.

Tegn på legemiddelforgiftning

Kvinne med hodepine.
  • Svimmelhet og hodepine er vanlige symptomer hos pasienter som er rammet av legemiddelforgiftning. Det kan imidlertid være andre kliniske grunner.
  • Symptomene på legemiddelforgiftning vil avhenge av typen medisin som er involvert, hvordan den inntas og egenskapene hos hver person. Dermed vil konsekvensene også variere og kan i noen tilfeller være dødelige.

Symptomer på legemiddelforgiftning

Dette er noen av de første tegnene eller symptomene, og de kan være vanlige og ikke-spesifikke:

  • Svimmelhet, hodepine og forvirring
  • Døsighet eller hyperaktivitet og bevegelsesvansker
  • Nedsatt hjerte- og luftveisfrekvens
  • Kvalme og oppkast
  • Visuelle og språklige endringer
  • Diaré, magesmerter
  • Forbrenninger og/eller rødhet i lepper og munn, sammen med hudutslett i noen tilfeller

Hva skal jeg gjøre når noen har en legemiddelforgiftning?

Du må handle raskt og være rolig hvis du mistenker at en person lider av legemiddelforgiftning.

Det kan ta tid før symptomene på forgiftning dukker opp. Hvis du mistenker rus må du ikke vente til de første symptomene vises.

Det første skrittet du må ta er å ringe ditt lokale toksikologisenter umiddelbart. En lege vil svare og du kan forklare situasjonen, symptomene og mistenkte medisiner sammen med andre detaljer de ber om for å kunne hjelpe deg.

Hvis du er kjent med medisinen som førte til forgiftningen kan de fortelle deg hvilke tiltak du må ta. Om nødvendig vil de be deg om å ringe nødetatene.

I mellomtiden kan du undersøke og overvåke den berørte personens luftveier, pust og puls. Ikke fremkall brekninger med mindre du er instruert av helsepersonell.

Konklusjon

Ved potensiell legemiddelforgiftning kan førstehjelpen du gir før en medisinsk fagperson kommer redde personens liv. Husk at du alltid må gjøre det under veiledning fra en lege.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.