Kan mat være kontaminert av koronavirus?

mai 21, 2020
Med all frykten som har dukket opp sammen med spredningen av koronaviruset, lurer mange på om det er mulig å bli smittet gjennom mat. I denne artikkelen skal vi forklare hva forskere vet så langt.

I kjølvannet av varslene knyttet til koronaviruset (COVID-19), er det mange som stiller følgende spørsmål: kan mat være kontaminert av koronavirus? Tross alt, fokuserer de fleste strategiene mot denne globale pandemien på forebygging. Hva bør vi vite om dette?

Først og fremst må vi være klar over at det er opp til oss å utsette eller hindre spredningen av infeksjoner. Dette vil la helsevesenet fordele de tilgjengelige ressursene for å håndtere situasjonen. Videre kan tiltak som å vaske hendene, desinfisere boligen din og å holde deg hjemme også hjelpe til.

Videre antyder for eksempel Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at viruset kan forbli aktivt på noen overflater. Dette kan forårsake smitte dersom man kommer i kontakt med viruset og deretter berører munnen, nesen eller øynene sine.

Hva med maten vår, kan den være kontaminert av koronavirus?

Kan mat være kontaminert av koronavirus?

European Food Safety Authority (EFSA) rapporterte i en uttalelse at det ikke finnes noen studier som kan bekrefte at mat er en måte koronaviruset kan spre seg påI skrivende stund har det ikke blitt rapportert noen tilfeller der viruset har spredd seg gjennom mat.

Vi trenger imidlertid mer forskning som sammenligner disse resultatene og for å komme til en bestemt konklusjon. Det vi vet helt sikkert, er at viruset ikke tåler varme så godt. På grunn av dette kan vi redusere risikoen for å bli smittet gjennom mat betydelig ved å tilberede maten vår med varme.

Nå når vi vet dette, bør vi unngå å spise rå mat, spesielt når det gjelder mat av animalsk opprinnelse. Vi må ta ekstreme forholdsregler når det gjelder mat for å forhindre at viruset sprer seg.

Buffetmåltid
Så langt er det ingen bevis som kan bekrefte at man kan smittes av koronavirus (COVID-19) gjennom mat. Det er imidlertid viktig å ta forebyggende tiltak.

Det er mye vi ikke vet om koronaviruset

Til tross for troen på at overføringen til mennesker kommer av konsumpsjon av visse dyr, finnes det ikke så mange vitenskapelige artikler om dette emnet. Faktisk snakker de fleste tilgjengelige artiklene om de epidemiske kjennetegnene, men ikke om behandlinger, risikofaktorer eller forebygging.

På grunn av dette, anbefaler vi at man er svært forsiktig. Selv om det ikke virker som at mat er en smittekilde, må man ta ekstreme tiltak når det gjelder mathygiene. Gjennomsteking/-koking og riktige tinemetoder sikrer fraværet av sykdomsfremkallende organismer.

Ikke gå glipp av: Hvorfor er karantene nødvendig i tilfeller som COVID-19?

Unngå kontakt for å hindre spredning av COVID-19

Det beste vi kan gjøre for å hindre spredning av viruset, er å unngå kontakt mellom mennesker og å ha god håndhygiene, spesielt etter å ha tatt på overflater eller gjenstander. Før vi tilbereder mat, er det grunnleggende å ha god håndhygiene for å sørge for at man fjerner alle spor av viruset fra hendene.

Å ta forholdsregler når du nyser eller hoster er også grunnleggende for å redusere radiusen til virusets aktivitet. Det er på tide å lytte til helsevarsler og å være på utkikk etter de siste nøyaktige nyhetene.

Måten viruset sprer seg på blir fremdeles studert, så vi vil snart ha mer informasjon om dets evne til å overleve i mat. For øyeblikket er det imidlertid best å spise mat som har blitt pakket inn skikkelig.

Innsiden av et kjøleskap
Riktig håndhygiene før du håndterer mat er avgjørende for å redusere risikoen for at mat kontamineres.

Ikke gå glipp av: Vanlige myter om COVID-19

Mat kontaminert av koronavirus: Noen påminnelser til slutt …

Mangelen på kunnskap om koronaviruset og den raske spredningen forårsaker mye kaos og gjør at mange er på vakt. Vi må holde oss rolige og respektere forholdsregler for å redusere smittehastigheten så mye som mulig. På denne måten er det en større sannsynlighet for at helsetjenestene vil kunne tilby riktig omsorg til pasientene som trenger det hver dag.

Mathygiene er grunnleggende, og det samme er håndhygiene. Vi må varmebehandle maten vår skikkelig, selv om virusets tilstedeværelse i mat ikke har blitt bevist med sikkerhet. Fremfor alt anbefales det at man utviser spesiell forsiktighet med eldre mennesker og andre med høy risiko, som er de som kan påvirkes mest av viruset.

  • Velavan TP., Meyer CG., The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health, 2020. 25 (3): 278-280.
  • European Food Safety Authority. (9 March 2020). Coronavirus: no evidence that food is a source or transmission route. EFSA. Recovered from https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
  • Centers for Disease Control and Prevention. (2020). How COVID-19 Spreads. CDC. Recovered from https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission-sp.html