Lær hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse

Lungebetennelse er en vanlig sykdom over hele verden, så det er helt normalt at folk lurer på hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse. Som vi vil se i denne artikkelen, avhenger det av en rekke faktorer, inkludert både pasienten og mikroorganismen som forårsaker infeksjonen.
Lær hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse

Siste oppdatering: 21 mai, 2020

Lungebetennelse er en infeksjon som påvirker alveoler i lungene. Disse er små blærer dekt av blodkar som utfører gassutvekslingen. Med andre ord, er de ansvarlige for å utvise karbondioksid (CO2) og fange oksygen fra utsiden. Dette er årsaken til at spørsmålet om hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse så viktig – fordi denne gassutvekslingen er en så viktig prosess.

Det er anslått at det er 2 til 10 tilfeller av lungebetennelse per 1000 innbyggere per år. Av disse tilfellene må mellom 20 og 35 % legges inn på sykehuset. Hos pasienter med andre sykdommer er dødeligheten 1 %, men den kan øke til 40 % hos innlagte pasienter, spesielt de på intensivavdelingen. Avhengig av pasientens situasjon, kan lungebetennelse være dødelig.

I denne artikkelen skal vi forklare prosessen kroppen din gjennomgår fra det øyeblikket infeksjonen skjer, helt frem til sykdommen oppstår. Ved å gjøre dette, avslører vi hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse.

Alt om hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse

Lungebetennelse er konsekvensen av to separate tilstander som oppstår samtidig:

  1. Ankomsten av mikroorganismer i alveolene og den påfølgende spredningen av dem.
  2. En inflammatorisk respons fra verten, som vil kondisjonere de kliniske manifestasjonene og alvorlighetsgraden av sykdommen.

Hvordan når disse mikroorganismene lungene?

Bakterier, virus, sopp og parasitter er alle i stand til å forårsake lungebetennelse, men bakterier og virus er vanligvis de skyldige. For øyeblikket identifiserer eksperter flere og flere virus og andre årsaker til lungebetennelse. Det er to typer lungebetennelse som kan oppstå:

  • Lungebetennelse som følge av en virusinfeksjon: dette kalles primær lungebetennelse. For eksempel faller lungebetennelse knyttet til SARS-COV-2 (COVID-19) under denne kategorien.
  • Bakteriell lungebetennelse etter en virusinfeksjon i luftveiene. Bakteriell lungebetennelse er for eksempel en vanlig komplikasjon ved influensa.
Barn med lungebetennelse

Vi anbefaler også at du tar en titt på: Optimaliser lungene dine ved å spise dette

Luftveiene våre blir stadig utsatt for mikroorganismer. Bakterier, virus og andre mikroorganismer kan danne kolonier i lungene på følgende måter:

1. Ved at vi puster inn mikroorganismer i halsen

Åndedretts- og fordøyelsessystemet vårt er nært tilknyttet hverandre takket være svelget. Svelget kobler nesen og munnen til strupehodet (respirasjonssystemet) og spiserøret (fordøyelsessystemet).

Etter at maten vi spiste har gått gjennom svelget, bør den kun gå inn i spiserøret. Samtidig er det bare luft som kan komme inn i strupehodet. Derfor har vi en struktur kjent som epiglottis, eller strupelokket, som lukker strupehodet og fører mat mot spiserøret.

Alle av oss har bakterier og noen ganger til og med virus i nese- eller munnhulen som vanligvis ikke forårsaker skade. S trupehodet, luftrøret, bronkiene og lungene må imidlertid forbli sterile. De skal med andre ord ikke inneholde noen mikroorganismer, da dette kan føre til en infeksjon. Derfor, som vi har forklart, er det kun luft som må komme inn i strupehodet.

Mens vi sover, slapper musklene i halsen og strupelokket av, noe som kan gjøre at mikroaspirasjoner finner sted. Dette refererer til at små mengder spytt, mat, eller lignende går fra svelget til strupehodet. Disse mikroaspirasjonene kan inneholde mikroorganismer som, når de har passert gjennom strupehodet, når lungene. Dette er mekanismen som oppstår hos de aller fleste som utvikler lungebetennelse, samt hos friske mennesker uten sykdom.

Samtidig er det noen som ikke har tilstrekkelig kontroll over strupelokket. Dette gjør at store mengder mat, drikke eller spytt går mot strupehodet. Som et resultat av dette, oppstår det kolonisering i lungene deres.

2. Spredning via innånding

Folk innånder jevnlig små mengder mikroorganismer fra luften, som kan komme seg til luftveiene våre. Disse mikroorganismene kan komme fra en smittet person som hoster eller nyser uten beskyttelse, noe som kan smitte andre i samme område.

3. Hematogen spredning

Denne infeksjonsmekanismen forekommer vanligvis hos personer med et kompromittert immunforsvar, noe som også er kjent som immunsuppresjon. Med andre ord, er ikke kroppen deres sin forsvarsmekanisme sterk nok til å bekjempe infeksjoner.

Disse menneskene kan for eksempel ha bakterier som sirkulerer i blodet sitt. Deretter kan disse bakteriene komme seg til luftveiene deres, hvor de senere vil påvirke lungene. Alt i alt, innebærer hematogen spredning at mikroorganismer overføres fra blodet til lungene. Heldigvis er denne typen smitte svært uvanlig.

4. Infeksjon i pleura eller mediastinum

Lungene er omgitt av en hinne kjent som pleura. Denne tynne hinnen kan bli smittet, og følgelig kan infeksjonen spre seg til lungene. Videre finner vi forskjellige strukturer mellom lungene som utgjør mediastinum, hvor vi for eksempel finner hjertet.

Noen ganger kan dette området også lide av infeksjoner som kan spre seg til lungene.

5. Lungebetennelse fra sykehuset

På sykehuset kan personer som er innlagt på grunn av andre sykdommer ende opp med å få lungebetennelse. Den vanligste smittekilden ved denne typen lungebetennelse har å gjøre med ventilatorer. Med andre ord forekommer det hos intubasjonspasienter eller de med respiratorer.

Intubasjon består av å føre et rør direkte fra utsiden av strupehodet. Dette hindrer strupelokket i å gjøre jobben sin med å holde luftveiene fri for mikroorganismer. Det blir dermed enklere for p atogener fra utsiden å komme seg inn i lungene og forårsake infeksjon.

På grunn av dette bør intubasjon kun skje i spesielle situasjoner der livet til en pasient er i fare og hen ikke er i stand til å puste på andre måter.

Intubasjon av pasient

Lær hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse: Forsvarsmekanismer

Hvis disse mikroorganismene kommer seg inn i lungene, blir de vanligvis lett tatt hånd om av kroppens forsvarsmekanismer, som inkluderer:

  • Hosterefleksen, som bidrar til å få ut slim og fremmede stoffer.
  • Flimmerhårene til cellene som dekker luftrørene, som hindrer mikroorganismer i å invadere lungene. Disse flimmerhårene er små mobile filamenter som skyver slimete og fremmede stoffer oppover slik at de kan utvises gjennom nysing.
  • Cellene i lungene produserer stoffer som angriper og ødelegger mikroorganismer.
  • I lungene finnes det celler fra kroppens forsvarssystem. Disse cellene er der naturlig og beskytter alveolene. De kalles alveolære makrofager, og funksjonen deres er å “spise” og drepe mikroorganismer.

Når disse forsvarsmekanismene mislykkes, er mikroorganismen enten svært potent, eller så inhalerer personen en stor mengde av dem. Som et resultat utvikles det lungebetennelse.

Hvordan reagerer kroppen?

Hvis de primære forsvarsmekanismene ikke har vært i stand til å utvise mikroorganismen, setter kroppene våre i gang en inflammatorisk respons. Denne er forårsaket av frigjøring av stoffer fra de alveolære makrofagene:

  • Stoffer som forårsaker feber. Kroppen produserer denne responsen fordi høyere temperaturer kan deaktivere mikroorganismer og gjør det enklere å ødelegge dem.
  • Stoffer som tiltrekker seg andre forsvarsceller, som nøytrofiler. Samtidig produserer nøytrofiler purulente sekresjoner. Disse kan dekke alveolene og hindre dem i å utføre gassutvekslingen. Dette gir en følelse av kvelning fordi oksygen ikke når blodet.

For å forstå dette bedre, vil vi bruke følgende analogi. De alveolære makrofagene er soldater som er i frontlinjen av kampen. Hvis de imidlertid innser at de taper, ber de om forsterkninger som kan hjelpe dem med å overvinne fienden. Disse forsterkningene vil være resten av forsvarscellene.

Forsterkningene som makrofagene tiltrekker seg, kan imidlertid føre til kliniske manifestasjoner som er skadelige for verten. For å hindre kroppen i å produsere denne forsvarsresponsen, må pasienten derfor få riktig behandling for å eliminere mikroorganismen.

Konklusjon om hvordan kroppen påvirkes av lungebetennelse

Avslutningsvis må vi forstå at de kliniske manifestasjonene av lungebetennelse ikke er forårsaket av patogenet i seg selv. Snarere er de resultatet av en persons inflammatoriske respons.

Personer med et sterkere immunforsvar vil derfor ha flere symptomer enn en person med et svekket immunforsvar.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.