Ny studie foreslår to forskjellige koronavirusstammer

mars 23, 2020
En ny studie fra University of Beijing antyder at det finnes to forskjellige koronavirusstammer, og at en av dem er mer aggressiv enn den andre. Europeiske forskere er imidlertid i tvil om disse bekreftelsene og har selv bedt de kinesiske forskerne om å trekke tilbake uttalelsene sine.

En ny studie fra University of Beijing foreslår at det finnes to forskjellige koronavirusstammer. Jian Lu, bioinformatikkforskeren ved det nevnte universitet, ledet studien som ble publisert i journalen National Science ReviewIfølge studien, er en av disse stammene mer aggressive enn den andre.

Europeiske forskere har imidlertid sine tvil om resultatene, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) ba om at funnene ble håndtert forsiktig.

Ifølge publikasjonen, involverte denne studien 103 genetiske prøver. Resultatene tydet på at det finnes to forskjellige koronavirusstammer, som de ga navnene S og L. 30 % av prøvene stemte overens med type S, mens 70 % stemte overens med type L.

De kinesiske forskerne som utførte denne nye studien katalogiserte type L som den mest aggressive stammen som sprer seg raskere. Samtidig er type S en eldre stamme som har vært til stede i mennesker i flere år. Ettersom symptomene var så milde, fikk stammen aldri noen til å reagere på samme måte.

Den nye studien i Kina

Den nye studien fant sted ved University of Beijing og Pasteur Institute of Shanghai. Den fremhever det faktum at koronavirus type S er den forfaderlige genetiske typen, eller med andre ord, det opprinnelige viruset. Takket være mutasjoner, naturlig seleksjon og nye kombinasjoner, dukket type L opp. Denne typen (L) var mer til stede i de første stadiene av utbruddet i Kina.

Forskerne forklarer at hyppigheten type L opptrer ved, i det minste i Kina, har gått ned. Til tross for dette, ifølge dataene som har blitt delt, var 27 av de 103 prøvene fra tilfeller som hadde funnet sted i Wuhan, Kina. 96 % av dem testet positivt for type L, mens bare 4 % testet positivt for type S.

Samtidig kom de 73 gjenværende prøvene fra studien fra tilfeller som hadde dukket opp i andre land enn Kina. I dette tilfellet var utbredelsen annerledes. Mens 61,1 % samsvarte med type L, samsvarte 38,4 % med type S.

Dette kan indikere at type L, den mer aggressive stammen, har spredd seg mindre utenfor Kina. Ifølge forskere, kan dette skyldes de strenge tiltakene for å kontrollere og forebygge viruset som ble tatt i bruk i dette landet. Det er også mulig at det stammer fra det faktum at S-stammen har fått et svakere selektivt press.

Koronavirus
I en fersk studie, ble det identifisert to stammer av koronaviruset COVID-19.

Les mer: Medisin mot COVID-19 er under utvikling

Behovet for nye studier

Frem til nå er det bare hypoteser når det gjelder opptreden til og progresjonen av de to koronavirustypene. På grunn av dette konkluderer den nye studien ved å si at det kreves mer forskning på emnet. Forskerne spesifiserer at kun kombinasjonen av genomdata med epidemiologisk informasjon og medisinske journaler om COVID-19 kan gi pålitelige svar.

Legen José Antonio Pérez Molina indikerte at opptreden av forskjellige stammer er vanlig i denne typen mirkoorganismer. Pérez Molina er en spesialist på smittsomme sykdommer ved Ramón and Cajal Hospital in Madrid og et medlem av Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC).

Studien gjør det også klart at det er vanlig at de minst sykdomsfremkallende virusene blir mer utbredt. Dette fordi de klarer å etablere seg blant befolkningen. Videre er det som vanligvis skjer at disse virusene har større evne til å spre seg, men er mindre dødelige.

Forskere
Koronavirusstammene må fremdeles studeres slik at vi kan få mer konkrete resultater.

Ikke gå glipp av: Hvordan kan man unngå å få og spre koronavirus?

Forskjellige koronavirusstammer: Vitenskapelig kontrovers

Noen forskere har utfordret måten resultatene fra denne nye studien har blitt tolket på. Legen Isabel Sola påpeker at studien mangler tilstrekkelig informasjon for å konkludere med at den ene typen er mer virulent enn den andre. Sola er direktør for Coronavirus Laboratory ved National Biotechnology Center of Spain, som er en del av Spanish National Research Council.

Samtidig påpeker Dr. Oscar A. MacLean ved Glasgow University i Storbritannia at det til dags dato har dukket opp hele 111 mutasjoner av dette viruset. Det er imidlertid ingen av dem som har demonstrert betydelige epidemiske effekter. Han legger til at den nye kinesiske studien som foreslår to forskjellige stammer lider av metodologiske begrensninger. Han påpeker den lave mengden prøver som hovedfeilen.

MacLean og teamet hans gikk enda lenger. De ba de kinesiske forskerne om å trekke tilbake konklusjonene sine, da de bare vil forårsake mer forvirring. Verdens Helseorganisasjon (WHO) advarte samtidig om overfortolkning av disse funnene. Videre indikerte WHO at de to stammene i utgangspunktet er det samme viruset.