Råd for å hjelpe barn med skoleutmattelse

oktober 26, 2019
Skoleutmattelse svekker barnas skoleutvikling og utførelsen av akademiske aktiviteter. Hvis barnet får for lite hvile, fører det til dårlig motivasjon og motvilje, og hindrer effektiv læring.

Skoleutmattelse er en vanlig tilstand hos barn. Det handler om utmattelsen og trettheten som elevene føler i forhold til lekser og skoleoppgaver. Skoleutmattelse kan blant annet skyldes trøtthet, kjedsomhet, fysisk utmattelse eller trakassering.

Dette fører som regel til dårlig skoleprestasjon. Barnet klarer ikke å fokusere, følge med, eller forstå visse emner. Skoleutmattelse kan også kobles til andre fenomener som depresjon og angst.

Dette problemet påvirker mange familier. Rutiner i hverdagen kan være veldig krevende. Dersom vi legger til presset som skolen påfører barna, så er betingelsene tilstede for at det lett kan virke forstyrrende på barndommen.

Årsaken til at det er viktig å bekjempe skoleutmattelse

Hjelp barn med skoleutmattelse

Skoleutmattelse er et alvorlig problem. Et slitent barn klarer ikke å prestere på skolen. Frustrasjon er en annen følelse som kan påvirke barnets akademiske utførelse.

Det er ikke alltid at årsaken til disse problemene har en sammenheng med skolen. Familiekonflikter kan også få et barn til å føle seg understimulert og umotivert til å lære og studere. I mange tilfeller tar barna med seg problemene hjemmefra til klasserommet.

Les også: Når barndomsstress blir forårsaket av foreldrene

Hva skal man gjøre med skoleutmattelse?

Det er mange steg du kan ta for å håndtere skoleutmattelse for å sørge for optimal læring for barnet ditt. Utdannelse er nøkkelen til suksess i livet, og derfor er det så viktig å ta tak i ethvert problem som oppstår i skolehverdagen.

Som foreldre er det viktig å huske på at dette problemet ikke skal unngås eller ignoreres. Du bør utdanne deg selv og også vise interesse i barnets utdannelse.

Skoleutmattelse kan være en vanskelig situasjon å identifisere til å begynne med. Men dersom du tror at barnet ditt opplever skoleutmattelse så skal vi gi deg noen råd for å håndtere dette her:

1. Sørg for at barnet får nok hvile

Hvile er veldig viktig for barnets utvikling. Antall timer barnet sover om natten vil påvirke hvordan de gjør det på skolen. Dårlig søvn er uheldig for læring, konsentrasjon og optimal utvikling.

Eksperter anbefaler at skolebarn sover minst 8-10 timer i døgnet. I tillegg er det viktig å sørge for at barnet får hvile mellom de forskjellige aktivitetene som de utfører i løpet av dagen. Hvile er veldig viktig for alle mennesker.

Optimalt med hvile vil faktisk ha en positiv påvirkning på barnets akademiske prestasjon og redusere skoleutmattelse. Et trøtt barn vil ikke klare å prestere og kan utvikle søvnforstyrrelser eller søvnløshet.

Ikke gå glipp av: 4 konsekvenser av dårlige søvnrutiner hos barn

2. Stimuler til sunn læring

Effektiv læring er utrolig viktig for barnet ditt. Det er viktig at du stimulerer dem på en sunn måte og ikke overøser dem med kunnskap eller oppgaver. Du må heller ikke gjøre læreprosessen traumatisk for dem. Barnet bør heller ikke føle seg frustrert eller dårlig dersom de ikke forstår noe første gang de får det forklart.

Læring skal ikke være en stressende prosess for barnet. Lærere skal også bruke effektive læringsmetoder. Positiv forsterkning er nøkkelen til læring.

3. Pass på at barnet har god helse for å forebygge skoleutmattelse

jente med skoleutmattelse

Barnets læringsprosess kommer an på helsen deres. Det er viktig å sørge for riktig næring og god hygiene. Ta dem med på jevnlige kontroller hos helsesykepleier og sørg for at skoleutmattelse ikke er et resultat av helseproblemer.

Dersom barnet har dårlig helse eller lider av en sykdom, må du sette i gang tiltak og hjelpe barnet med å bli friskt.

Det kan også hende at barnet blir syk på grunn av skolen. Dersom dette er tilfelle må du ta ansvar og huske på at god helse er det aller viktigste. 

4. Motiver dem til å ikke gi opp

Motivasjon kan hjelpe mot skoleutmattelse. Det er viktig at barnet føler støtte fra sine nærmeste. Prøv å motivere dem til å lære så mye som mulig og lær dem viktigheten av utdannelse.

Gi dem belønning når du synes de gjør det bra på skolen. Eller gi dem belønning etter at de har fullført en oppgave. Kort sagt, la barnet føle at du investerer i utdannelsen deres.

5. Kontakt læreren

Læreren kan fortelle deg hva som skjer med barnet ditt på skolen. Å ha en god kommunikasjon med barnets lærer er nøkkelen til å forstå hvordan de presterer på skolen. 

Dette er viktig for å forstå og finne en løsning på ethvert problem som barnet ditt møter på i klasserommet. Samtidig anbefaler vi å etablere god kommunikasjon med barnet ditt. Prøv å snakke med dem, utveksle ideer, diskutere følelser og bekymringer, og hovedsakelig snakke om skolehverdagen.

Konklusjon

Skoleutmattelse er en tilstand som fører til problemer for barnet ditt og som kan hindre læring. Derfor må du sørge for at barnet føler seg komfortabel med skolemiljøet, får nok hvile og har god helse. 

Det er også viktig å oppmuntre barnet til å fortsette og å ikke gi opp. Det spiller ingen rolle om de ikke får gode karakterer, så lenge du kan oppmuntre dem til å gjøre det bedre for hver dag som går. Du kan få dem til å jobbe på en sunn måte og passe på at de trives på skolen.

Til sist bør du være involvert i barnets utdannelse. Møt og prat med lærerne. Bli kjent med venner og klassekamerater. Du må også være oppmerksom på om barnet kan være utsatt for mobbing eller trakassering.

En annen viktig anbefaling er å passe på at hjemmet ditt er et trygt og fredelig sted, ikke et sted med masse krangling.

  • Hicks, C. B., & Tharpe, A. M. (2006). Listening Effort and Fatigue in School-Age Children With and Without Hearing Loss. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2002/046)
  • Albu, Adriana & Crăcană, Irina & Prejbeanu, Ileana. (2014). Study of School Fatigue on a Group of Teenagers Studying at “Dimitrie Cantemir” Highschool, Iaşi. Current health sciences journal. 40. 195-9. 10.12865/CHSJ.40.03.07.