Resiliens hos barn i løpet av pandemien

mai 21, 2020
Resiliens, eller psykologisk motstandskraft, har vært gjenstand for mange teoretiske artikler. Koronaviruspandemien skaper imidlertid ekstra utfordringer.

Resiliens hos barn i løpet av pandemien krever en grundig vitenskapelig analyse. Nye publikasjoner og artikler kan dukke opp etter pandemien for å hjelpe oss med å få en bedre forståelse for dette fenomenet.

Først må vi imidlertid prøve å forstå hva konseptet om resiliens handler om. Les videre for å lære mer om det!

Hva er resiliens?

Tradisjonelt sett har resiliens, eller psykologisk motstandskraft, blitt assosiert med visse gjenstanders evne til å strekke seg og deretter vende tilbake til den opprinnelige posisjonen sin. Dermed, til tross for at det finnes noe som er i stand til å endre gjenstandens tilstand, vil den forbli uendret etter å ha bli utsatt for dette presset.

Vi kan også bruke den samme ideen om mennesker. Selv om vi ikke er gjenstander, kan vi fremdeles møte svært problematiske situasjoner og press, og til tross for dette, forbli intakte.

Resiliens kan være individuell eller kollektiv. Når det gjelder kollektiv resiliens, kan vi bruke den på samfunnet som en helhet. Det har blitt gjort mye forskning som fremhever viktigheten av resiliens når man blir utsatt for katastrofer og tragedierDet er her viktigheten av resiliens i løpet av koronaviruspandemien kommer inn.

Ikke gå glipp av: Frykt for koronaviruset: Lær hvordan du håndterer følelsene dine

Hva er kjennetegnene på psykologisk resiliens?

Det å være resilient betyr å ha noen kjennetegn som for eksempel inkluderer:

Noen rapporter om resiliens bemerker at selv om det er bra å fremme og sørge for resiliens hos mennesker, er det også viktig å ikke miste synet av ansvaret vårt. Dette ansvaret kan være for enkeltpersoner, lokalsamfunn og institusjoner.

Resiliens hos barn i møte med pandemien

Spanish Association of Pediatrics understreker at resiliens er «en positiv holdning som lar deg møte vanskeligheter, tilpasse deg stressende situasjoner og komme ut av motgang sterkere enn før.»

Samtidig peker Argentine Society of Pediatrics, Guide to Child Growth and Development in Pediatric Practice, på resiliens som en grunnleggende komponent. Det er en egenskap som kan hjelpe både barn og familier for å beskytte dem mot ugunstige situasjoner.

Det å måtte gå denne pandemien i møte i barndommen er utvilsomt en kilde til stress. Resiliens i barndommen kan svare på spørsmålet om hvorfor noen barn ser ut til å komme seg gjennom situasjoner uten å bli påvirket av dem i det hele tatt. Dette er helt motsatt av andre som ikke ser ut til å være i stand til å takle det hele.

Vi anbefaler: Barn med COVID-19: Dette bør du vite

Er resiliens noe du lærer?

I flere tiår har eksperter viet mange års forskning til å identifisere hvilke kriterier vi kan måle resiliens etter.

I denne forstand er det viktig å fremme disse kapasitetene fra en ung alder av. Akkurat som med antistoffer, kan disse kapasitetene styrke barns respons på vanskelige situasjoner, som denne pandemien.

Resiliens hos barn

Det er viktig å ikke bli fullstendig blendet av denne ideen om resiliens. Selv om det er en verdifull ressurs, må vi ikke tenke på det som en mirakelkur eller løsningen på alle våre problemer.

I løpet av COVID-19-pandemien er folk rammet av frykt, usikkerhet og tvil. Hvert individs resiliens, spesielt hos barn, kan utgjøre en verdifull og viktig forskjell.

Det kan være nyttig å ta til seg en optimistisk holdning og se på den lyse siden av livet. Vi bør imidlertid gjøre dette uten å nekte for virkeligheten og hvor alvorlig denne situasjonen faktisk er.