Spinozas filosofi og hans syn på naturen

Spinozas filosofi ble sterkt sensurert på hans tid, fordi den brøt med datidens jødisk-kristne ordninger. La oss se hvorfor.
Spinozas filosofi og hans syn på naturen
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og verifisert av filosofen og psykologen Maria Alejandra Morgado Cusati.

Siste oppdatering: 25 januar, 2023

Baruch Spinoza (1632-1677) var en nederlandsk filosof, regnet som en av de tre store representantene for moderne rasjonalisme på 1600-tallet (sammen med Leibniz og Descartes). I sin filosofi forsvarte han fornuftens fullstendige selvforsyning til å forstå all virkelighet og oppnå lykke. Finn ut alt om Spinozas filosofi i denne artikkelen.

Hans viktigste filosofiske forslag var identifikasjon av Gud med naturen. Det vil si at i stedet for å forestille seg Gud som et personlig vesen, utstyrt med vilje og allmakt (som den jødisk-kristne religionen gjør), definerte han Gud som en substans som omfatter alt som er ekte, alt som eksisterer.

Derfor har mange tolkere av arbeidet hans ansett ham som en panteist. Nedenfor fordyper vi oss i tankene hans.

Spinozas filosofi

Spinozas filosofi var sterkt sensurert i hans tid. Dette var i stor grad fordi hans refleksjoner ikke var i harmoni med de jødisk-kristne forskriftene som dominerte Europa på den tiden. Faktisk pleide folk å kalle ham en “ateist”, selv om han ingen steder i arbeidet hans benektet Guds eksistens.

Videre ble hans tekster inkludert i Index of forbidden books of the Catholic Church i 1679. Derfor sirkulerte hans arbeid hemmelig inntil det ble stadfestet av store tyske filosofer fra begynnelsen av det nittende århundre.

René Descartes og Baruch Spinoza.
René Descartes er en representant for rasjonalismen sammen med Spinoza.

Metafysikk

Først av alt må vi huske på at Spinoza, i motsetning til Descartes, hevdet at all virkelighet startet fra et enkelt stoff, forstått som det som ikke trenger noe for å eksistere. Det vil si at det er årsaken til seg selv.

Med substans forstår jeg det som er i seg selv og er unnfanget av seg selv, hvis konsept ikke trenger begrepet noe annet for å danne det.

~ Baruch Spinoza ~

tilbakeviste Spinoza Gud som skaperen av naturen. I stedet betraktet han selve naturen som Gud, for naturen er årsaken til seg selv, akkurat som den også er årsaken og essensen til alt som eksisterer. I denne forstand er alt som finnes og alt som eksisterer attributter til den ene substansen som eksisterer: Gud

Av denne grunn hevder mange tolkere av spinozisk arbeid at filosofen var en panteist. Han hevdet at universet, naturen og guddom (Gud) er den samme tingen.

Epistemologi

I Spinozas filosofi er det ingen dualisme. Dette betyr at sjel og kropp ikke er separate enheter, men er en og samme ting, sett fra forskjellige perspektiver. Med andre ord, sjel og kropp er to forskjellige attributter (henholdsvis tanke og forlengelse) av samme substans (Gud).

Det er ingen substans i mennesket. Dette innebærer at han ikke er en enhet som er identisk med seg selv; han er bare en modifikasjon (en modus) av den guddommelige substans. Dermed er vi ikke tenkende stoffer, men snarere en manifestasjon av begrepet “tanke” i naturen.

Med dette prinsippet i betraktning, mente Spinoza at fornuften alene, uten formidling av sansene, er i stand til å komme frem til en sann kunnskap om ting. Dette er fordi han resonnerte at hver sjel er en del av guddommelig og uendelig tanke.

Etikk

Hvis vi antar at naturen er det eneste som eksisterer, så er det ingenting som unnslipper eller motsetter seg det; ikke engang menneskesjelen. Derfor er alt som skjer med mennesket underlagt naturens gang.

I denne forstand er alt som skjer med oss i livet, spesielt det som er relatert til våre lidenskaper, underlagt naturens nødvendighet. Vi kan si at Spinoza er en determinist.

Men mennesket kan oppnå frihet gjennom kunnskap. For ham er frihet ikke et spørsmål om menneskelig vilje, men om forståelse.

Det er først når mennesket forstår at det er bestemt av naturen og aksepterer dens essens at det virkelig kan nærme seg frihet. Fornuften er verktøyet som lar oss være frie.

På den annen side, hvis mennesket tror at det er fritt, er det fordi det ignorerer årsakene som bestemmer over det. Så vi kan si at for Spinoza er frihet en kamp mot uvitenhet og fordommer.

Den som bare ledes av fornuften er fri.

~ Baruch Spinoza ~
En fri fugl.
Et menneske blir fritt når det lar seg lede av fornuften, ifølge denne filosofen, ettersom tanken er en form for den guddommelige natur som er i alle ting.

Politikk

Spinozas filosofi berørte også politiske spørsmål. I denne saken forsvarte han atskillelsen av kirken fra staten, samt ytringsfriheten som grunnlaget for sameksistens.

Filosofen forsvarte også demokratiet og bekreftet at formålet med staten er å gjøre alle mennesker frie. Det vil si at de ikke skal være roboter. Slik frihet, som oppnås gjennom kunnskap, innebærer å handle rasjonelt og moralsk.

En sensurert mann

Spinozas filosofi brøt med datidens dominerende planer, noe som førte til at han ble en av de mest sensurerte filosofene i historien. Imidlertid hadde tanken hans stor innflytelse på senere lærde, som Hegel, Marx og Nietzsche.

Det kan interessere deg ...
Juan Luis Vives: En spansk filosof som ville hjelpe de fattige
Veien til Helse
Les det hos Veien til Helse
Juan Luis Vives: En spansk filosof som ville hjelpe de fattige

Juan Luis Vives var en av de største eksponentene for renessansen og europeisk humanisme. Klikk deg inn og oppdag hans viktigste bidrag.
Innholdet til denne publikasjonen er kun til for informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter tjene til å fasilitere eller erstatte diagnostisering, behandling eller anbefalinger fra en fagperson. Konsulter en spesialist hvis du har noen tvil, og søk deres godkjenning før du prøver noen prosedyrer.