5 fiskearter du bør unngå

mai 28, 2015

Havet er overfylt med vill fisk, men samtidig er havet forgiftet med industrielle avfall, og det kan være vanskelig å vite hvilken fisk som er både trygg å spise og bærekraftig.

Listen over “trygg fisk” kan endre seg fra år til år av mange grunner, som for eksempel reduksjon av fiskebestand. Men det finnes andre fisker som inneholder farlige stoffer. Her er en liste over 5 fiskearter du bør unngå å spise.

Food & Water Watch, et allmennyttig selskap, undersøkte alle fiskeartene som finnes i dag, hvordan de fiskes, hvordan visse arter oppdrettes, og mengden giftstoffer i fiskene (som kvikksølv eller PCB.) I tillegg tok de i betraktning i hvilken grad lokale fiskere fikk økonomisk støtte fra fiskeriene, mht. fremtidig drift.

1. Importert Malle

En stor andel av den importerte mallen kommer fra Vietnam, der de bruker antibiotika som er forbudt i EU-landene. I tillegg er de to typene Vietnamesisk malle som selges på markedene, Swai og Basa, teknisk sett ikke maller. Derfor kan de ikke gå under samme inspeksjonsregler som annen importert malle.

Spis dette i stedet: Velg malle som er oppdrettet innenlands. De har vokst opp under trygge forhold og finnes i rikholdige mengder, noe som gjør dem til en av de beste oppdrettsfiskene en kan få tak i. Eller prøv asiatisk karpe, en invaderende art som smaker relativt likt malle, og som utgjør et lett bytte for vill malle og dermed truer økosystemet i Great Lakes.

2. Kaviar

Beluga og stør-kaviar fisket vilt er følsom for overfiske,  i følge en rapport fra Food & Water Watch report. Artene er også truet av et økende antall fanger, som forgifter vannet de lever i. Alle typer kaviar kommer fra fisk og tar lang tid å produsere, noe som betyr at de trenger tid for å lage mer.

Spis dette i stedet: Dersom du virkelig i glad i kaviar, velg produkter som er laget av andre typer fiskeegg, som også finnes i butikken. Ved å spise disse, kan vi hjelpe til å løse problemet som følger den høye forespørselen av kaviar.

3. Atlanterhavstorsk

Bestanden av Atlanterhavstorsk ble ødelagt på 90-tallet og er fremdeles en truet art, ifølge IUCN’s røde liste over truede arter.

Spis dette i stedet: Gode nyheter for de som liker torsk er at Stillehavstorsk fremdeles finnes i mangfold.

4. Amerikansk ål

5 Fiskearter du bør unngå

Også kjent som gull- eller sølvål, pleier denne fisken å ende opp på en sushitallerken, og står på listen grunnet overfiske, et høyt innhold av PCB og kvikksølv, samt andre giftstoffer.

Spis dette i stedet: Dersom du liker ål, velg vill ål fra Atlanterhavet eller blekksprut fra Stillehavet i stedet.

5. Flatfisk fra Atlanterhavet

Fiskearter i denne gruppen innebærer flyndre og kveite som fanges langs Atlanterhavets kystDe står på denne listen pga. overfiske og et høyt nivå av forurensning som går tilbake til 1800-tallet. I følge Food & Water Watch, ligger bestanden så lavt som 1 prosent av det vi anser som nødvendig for bærekraftig fiske over lengre tid.

Spis dette i stedet: Kveite fra Stillehavet er et godt alternativ, men gruppen anbefaler å erstatte disse fiskene med andre hvite fisker med mild smak, slik som Tilapia.

 

FRA NETTET