Andre pasient med HIV er kurert

Den andre pasienten noensinne til å bli kurert mot HIV mottok en stamcelletransplantasjon, og det var dette som gjorde behandlingen mulig. Dette åpner dørene for et seriøst håp om en endelig behandling mot denne pandemien.
Andre pasient med HIV er kurert

Siste oppdatering: 13 juli, 2020

Nyheten om at en andre pasient med HIV er kurert oppsto for første gang i 2019. Legene turte imidlertid ikke å hevde at det var definitivt. Nå – ett år senere – virker muligheten for at denne kuren var helt vellykket mer og mer sannsynlig.

Akronymet HIV refererer til humant immunsviktvirus. Selv om folk ofte forveksler dette begrepet med aids , er det ikke det samme. HIV er viruset i seg selv, mens aids er det siste stadiet av infeksjonen. Det står for Acquired Immune Deficiency Syndrome (ervervet immunsvikt-syndrom).

HIV er et virus som angriper visse immunceller og ødelegger dem. Disse cellene er CD4 T-lymfocyttcellene. De er grunnleggende for kroppens riktige funksjon. Dette skyldes at de er ansvarlige for å stimulere og koordinere mange av cellene i immunsystemet ditt.

Det er mange mennesker med HIV i verden. Faktisk er det estimert at omtrent 39 millioner mennesker er smittet med viruset. På grunn av dens betydning skal vi i denne artikkelen snakke om den andre pasienten med HIV som er kurert samt hva behandlingen var.

Historien om hvordan andre pasient med HIV ble kurert

Den andre pasienten kurert mot HIV kalles “London-pasienten”. Det første tilfellet, kalt “Berlin-pasienten” ble erklært kurert rundt år 2008. Leger er imidlertid forsiktige når det gjelder å snakke om å kurere sykdommen.

Dette skyldes at HIV er et virus som kronisk forblir i kroppen din. Det ødelegger CD4-lymfocyttene, svekker immunsystemet ditt og hindrer kroppen i å reagere på infeksjoner.

I tillegg er fasene av HIV komplisert. Hvis det ikke behandles kan det ende opp som aids, som er det stadiet med komplett immunsvikt. Frem til svært nylig trodde forskere det var umulig å kurere denne infeksjonen.

Pasienter bruker antiretrovirale behandlinger for å holde infeksjonen under kontroll. På denne måten reduserer de risikoen for å spre viruset og de mange kopiene som finnes i kroppen. Dette har latt pasienter med HIV ha en bedre forventet levealder.

hiv-positivt blod
HIV er et smittsomt virus som kan forårsake aids når det entrer kroppen.

Hvordan kan en pasient med HIV kureres?

Både den første og den andre pasienten kurert mot HIV gikk gjennom en stamcelletransplantasjon. For denne spesifikke pasienten var målet med transplantasjonen å behandle Hodgkins lymfom. Denne prosedyren foregikk i 2016.

En stamcelletransplantasjon lar donorcellene erstatte cellene hos den syke personen. Hvis det hadde vært en normal transplantasjon hadde imidlertid pasienten fremdeles hatt HIV.

Likevel bestemte forskerne seg for å velge en spesifikk donor. Donoren hadde to kopier av en genetisk mutasjon i de hvite blodcellene sine. Denne mutasjonen gjorde donoren motstandsdyktig mot HIV og ute av stand til å bli smittet.

Av denne grunn, etter hvert som stamcellene begynte å erstatte pasientens celler, ble de mer og mer motstandsdyktige mot HIV. Viruset var ute av stand til å entre cellene eller formere seg i kroppen. Det endte dermed opp med å forsvinne.

Hiv og aids
En benmargstransplantasjon var nøkkelen for å kurere begge pasientene med HIV.

Hva betyr dette for medisin?

Etter denne intervensjonen har andre pasient kurert mot HIV gått 30 måneder uten å ta HIV-behandlingen sin. Faktisk er det ingen tegn på infeksjon i kroppen deres. Forskere har derfor begynt å bekrefte kuren.

Dette faktum er en milepæl innen historien av medisin. HIV er en infeksjon som fortsetter å være et av de største helseproblemene på kloden. Selv om det finnes flere og flere behandlingsmetoder for å forebygge det, er det fremdeles en stor dødsårsak.

At det nå finnes en andre pasient kurert for HIV lar oss ha et mye mer håpefullt syn på fremtiden innen forskning og andre mulige behandlinger av denne infeksjonen. Det vil bare være et spørsmål om å fortsette forskningen for å skape mer presise måter å takle denne utfordringen på.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.