Hva er individuasjon og hvorfor er det viktig?

For Jung har individualisering å gjøre med å oppnå større selvbevissthet og integrering av motsetninger. Lær alt om det her.
Hva er individuasjon og hvorfor er det viktig?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Skrevet og verifisert av psykologen Maria Fatima Seppi Vinuales.

Siste oppdatering: 16 juni, 2023

Temaet individuasjon har vekket stor interesse fra en rekke ulike disipliner siden det refererer til prosessen som skjer fra de første leveårene til personen oppnår autonomi og selvstendighet.

Begrepet individuasjon har fått mange nyanser avhengig av tilnærmingen, men en av de viktigste tilnærmingene til begrepet har vært Carl Jung. For Carl Jung er viktigheten av individuasjon at den lar en person utvikle sitt “selv” i et sunt forhold til andre.

Derfor anses individuasjon som et middel for en person til å utvikle sitt unike potensial, interesser og smak, innenfor rammen av respekt for samfunnet han eller hun tilhører og som han eller hun lever i. La oss ta en nærmere titt.

Hva er individuasjon?

Skaperen av ideen om individuasjon som et sentralt aspekt av vår psykologiske utvikling er Carl Jung. Denne psykologen baserte mye av sin teori på individuasjonsprosessen som det endelige målet som ethvert menneske søker å oppnå.

For psykoanalytikeren har dette å gjøre med å oppnå en større bevissthet om oss selv. Definisjonen han foreslår i sitt arbeid “Psychological Types” hevder at individuasjon er følgende:

“Prosessen der individet er konstituert og individuelt, og spesielt prosessen der individet utvikler sin egen enhet forskjellig fra andres og fra den kollektive psykologien. Individuasjon er altså en differensieringsprosess, med mål som er utviklingen av den enkeltes personlighet.”

Vi tror du kanskje også liker å lese denne artikkelen: Hva slags personlighet har de som ikke er redd for å være alene?

Hvordan oppstår individuasjon?

Individuering skjer alltid på en konfliktfylt måte, siden den representerer søken etter integrasjon og harmoni mellom motstridende tendenser. De mest vektlagte av disse spenningene er de som skapes mellom det bevisste og det ubevisste og det individuelle og det kollektive.

Foreningen av motsetninger er det som åpner for en enhetlig, sammenhengende og rik personlighet.

Selv om det er ulike forslag til hvordan utviklingen av individuasjon foregår i henhold til Jungs teori, deler mange teoretikere prosessen inn i de grunnleggende stadiene nevnt nedenfor.

Den første fasen av individuasjon

Individuasjon begynner med erkjennelsen av at det er sider ved oss selv som er skjult og som er en del av et ubevissthet som til nå var ukjent. Derfra erkjenner personen at det er mye mer for dem, og setter i gang en prosess for å gjenkjenne hva det er og inkorporere det i bevisstheten.

Den andre fasen

Dette stadiet har å gjøre med aksept og integrering av skyggen, som vil si med å finne og akseptere de skjulte eller fornekte sidene ved oss selv. Mange av elementene som er en del av vår skygge er ikke sosialt akseptert eller verdsatt. Imidlertid må de aksepteres som en del av vår natur, og vi må lære å leve med dem.

Dette stadiet viser viktigheten som Jung ga til integrering og harmoni av motsetninger. I hovedsak kan vi forklare dette stadiet som aksept av våre egne begrensninger og av aspektene vi ikke er så stolte av. Derfor handler det om å erkjenne oss selv som uperfekte og akseptere dette.

Den tredje fasen av individuasjon

Det refererer til møtet med de seksuelle arketypene, som ”anima’‘ og ”animus’‘. Anima viser til det feminine aspektet hos menn, mens animus refererer til det maskuline aspektet hos kvinner.

Den fjerde etappen

Dette stadiet er relatert til aksept av våre begrensninger, som vil si integrering av våre skygger og anerkjennelse og respekt for våre menneskelige grenser. Dette lar oss visualisere oss selv fra ydmykhet og oppdage hvordan vi kan leve et liv som passer bedre med våre unike måter å være på.

Den femte etappen

Det siste stadiet har å gjøre med selve individuasjonen, som nås ved å integrere motsetningene. Den avsluttes med andre ord med en harmonisk psyke. Som Jung (1939) nevnte i sine forfattere, gjennom dette stadiet “opphører psyken å være to uoverensstemmende halvdeler og blir en helhet”.

Akkurat som ingen mennesker er like, er ingen individuasjonsprosesser like. Hver person går gjennom det på sin egen unike og enestående måte.

Betydningen av individuasjon i vår psykologiske utvikling

Individuasjon er viktig fordi det er orientert mot integrering. Hvis vi prøver å ekstrapolere Jungs konsept til mer aktuelle psykologiske trender, kan vi si at det betyr å bli klar over at “vi er en del av menneskeheten, men vi er hver forskjellige”.

Vi finner oss ofte i å trekke mot grupper som homogeniserer oss; vi er for eksempel en del av et fellesskap og en familie som vi deler fellestrekk med. Samtidig må vi imidlertid erkjenne at vi er forskjellige, og med dette kan vi fokusere på å utvikle vårt eget unike potensial.

Denne forestillingen får oss til å observere en felles spenning mellom individet og det kollektive og mellom tilhørighet og differensiering.

Det er viktig å bemerke seg at en person kan utvikle en individuasjonsprosess; dette vil imidlertid ikke være uten kostnad. For Jung kan de som ikke klarer å utforske sin indre verden og få kontakt med den, utvikle ulike problemer, for eksempel problemer med selvtillit, dårlige grenser og forholdsproblemer, blant annet.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: INFJ-personligheten: Den sjeldneste av dem alle

Hvordan hjelpe individuasjonsprosessen

Flere aspekter kan følge med og støtte individuasjonsprosessen. Nedenfor vil vi nevne noen av de mest relevante i en syntese som kombinerer lesninger foreslått fra jungiansk psykologi, men også med mer aktuelle bidrag.

  • Lær å gjenkjenne og akseptere motsetningene i din personlighet. Dette er en av nøklene til analytisk psykoterapi. Det vil si at den søker å anerkjenne de foreslåtte tendensene for å jobbe med dem, og dermed forhindre at folk faller i ekstremer.
  • Unngå avhengighet. På veien til individuasjon gjorde Jung det eksplisitt at terapeutiske relasjoner alltid skal legge til rette for autonomi. Det vil si at pasienten skal forhindres i å skape et avhengighetsbånd til sin behandler. Det er viktig at han/hun er i stand til å utvikle ressurser til å stole på og klare seg selv.
  • Gi et sikkert tilknytningsmiljø. Individuasjon er en prosess som innebærer å løsrive seg fra noen av ideene til våre foreldre og jevnaldrende. For å utforske verden er det også nødvendig å føle trygghet og tillit til den. Disse forholdene er basert på relasjonelle rammer for sikker tilknytning.

Hva er begrensningene i individuasjonsprosessen?

Etter å ha lest Jungs forslag kan noen ideer virke noe gammeldagse og lite tilgjengelige eller forståelige når det kommer til hverdagen i dag. Jungs bidrag til teoretisering om utvikling av autonomi og vekst av individet kan imidlertid ikke ignoreres.

Det er rett og slett et spørsmål om å tolke teorien på nytt for å gjøre en mer aktuell og praktisk lesning av den. Dette er en av begrensningene i hans teori; det krever mer forankring og parallellisme som har blitt forsøkt i noen arbeider når det gjelder å adressere beskrivelsen av individuasjonsstadiene.

I tillegg har også den overdrevne vekten som legges på å oppnå integrerende helhet blitt kritisert. I mange tilfeller har det til og med blitt nevnt at dette kan forveksles med perfeksjonisme.

I virkeligheten er det faktisk motsatt: å individualisere er å erkjenne at det er motstridende tendenser i oss, lys og skygger, men å nå helhet er ikke noe som må skje i en filosofisk forstand eller som et mål for vår eksistens, men som et middel for å la oss være mer operative og funksjonelle i hverdagen.

Selverkjennelse som kompass for individuasjon

For noen kan tolkningen av individuasjon være en kompleks prosess, siden den presenterer motsetninger mellom ønsket om å tilhøre og ønsket om selvtillit.

Det skal imidlertid aldri tenkes i eksklusive termer, men som et gjennomtrengelig og diffust konsept som kan transformeres etter behov og omstendigheter.

Det som alltid er viktig er å opprettholde respekten for seg selv og for sin egen overbevisning utover sosialt press. Dette er også nøkkelen til individuasjon: Selverkjennelsen til å leve et liv som stemmer overens med hvem vi er og hva vi virkelig tror på.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.