SQ3R-metoden: Forstå for å huske

SQ3R-metoden er en studieteknikk som kan være svært effektiv for å forberede seg til eksamen eller rett og slett for å lære noe nytt. Teknikken er enkel og kan brukes på alle typer innhold.
SQ3R-metoden: Forstå for å huske
Leidy Mora Molina

Vurdert og godkjent av sykepleieren Leidy Mora Molina.

Skrevet av Edith Sánchez

Siste oppdatering: 20 desember, 2022

SQ3R-metoden, også kjent som “Robinson-metoden”, er en aktiv leseteknikk. Hensikten er å lese og lære på en mer effektiv måte. Den har posisjonert seg i verden som en av de mest effektive i disse aspektene.

Selv om den er designet for studenter, er SQ3R-metoden egnet for alle som ønsker å forbedre leseforståelsen og læringsevnen. Modellen ble laget av Francis P. Robinson, i 1946.

Navnet på SQ3R-metoden er egentlig et akronym, der hver bokstav tilsvarer et spesifikt steg, altså: Undersøk (Survey), Spør (Question), Les (Read), Gjenta (Repeat) og Gjennomgå (Review).

Hvordan bruke SQ3R-metoden?

SQ3R-metoden
Målet med SQ3R-metoden er å lære på en mer effektiv måte.

SQ3R-metoden har som mål å bidra til utvikling av evnen til å absorbere og lagre nytt innhold. Den hjelper med å identifisere og forstå de sentrale ideene i en tekst.

Denne teknikken forsøker også å øke evnen til å vurdere tekster fra et kritisk perspektiv. Hvordan kan man bruke SQ3R-metoden? Dette utføres i fem trinn, som er som følger.

1. Undersøk (Survey)

Det første trinnet i SQ3R-metoden er å undersøke eller utforske. Det skal gjennomføres på ikke mer enn 10 minutter og består av en overfladisk tilnærming til emnet som skal studeres. Dette gjøres ved en rask lesing av elementer som innholdsfortegnelse, overskrifter og underoverskrifter, og høydepunkter.

Målet er å få generell informasjon om innholdet i dokumentet. Dette gjør det mulig å oppdage tekstens generelle struktur og å formulere et første mentalt kart over hva den inneholder. Det er grunnlaget for alt annet.

2. Spør (Question)

Det andre trinnet er også kortfattet og består i å formulere spørsmål om innholdet som nettopp har blitt utforsket. Det er best å fokusere spørsmålene på tvilen som oppsto fra den første undersøkelsen.

Det er også viktig å identifisere innholdet som er relatert til tidligere kunnskap. Alt dette bør ta form av et spørsmål. Det kan skrives på et stykke papir, på venstre marg, og så kan svaret skrives ned på høyre side.

3. Les (Read)

Det tredje trinnet i SQ3R-metoden tilsvarer aktiv lesing. Det består av å lese teksten nøye, prøve å forstå ideene utviklet av forfatteren og den viktige informasjonen eller detaljene i teksten.

Dette trinnet bør gjøres uten å forhaste seg. Faktisk er det tilrådelig å foreta en ny lesing for å utdype forståelsen av teksten. Hvis du finner svar på spørsmålene i forrige trinn, er det riktige å skrive dem ned som angitt ovenfor.

Hvis det er fragmenter som er uforståelige, er det lurt å lese dem på nytt for å forstå dem bedre. Det er lurt å prøve å gjenta det som blir sagt der, men med egne ord. Dette er med på å styrke forståelsen.

Vi tror du også kan ha glede av å lese denne artikkelen: Hvordan lese medisinske pakningsvedlegg?

4. Gjenta (Repeat)

Det fjerde trinnet er å gjenta eller resitere. Det består av å legge alle notatene til side og snakke om alt du husker fra teksten, med dine egne ord. Tanken er ikke å være bokstavelig, men å oversette innholdet til sitt eget språk.

En ekstra støtte i dette trinnet kan være å utdype kritiske spørsmål om emnet. I tillegg er det nyttig å lage et generelt sammendrag av det som er lest. Dette bidrar ikke bare til å øke forståelsen, men også å huske det.

5. Gjennomgå (Review)

I dette trinnet av SQ3R-metoden konsolideres læringen. Dette trinnet består av å lese teksten på nytt og gjennomgå alle notatene knyttet til den. Det er den lengste fasen og bør ideelt sett foregå over flere dager, slik at den kan huskes bedre.

“Ekstra” oppgaver

Til å begynne med dekket SQ3R-metoden bare disse fem trinnene, men så ble to andre trinn lagt til:

 • Kopier. Dette trinnet består av å skrive ned de viktigste ideene. Det er også mulig å lage en synoptisk tabell eller et konseptuelt kart.
 • Reflekter. Det innebærer en refleksjon over materialet som er arbeidet med, med det formål å foreta en kritisk vurdering av det. Det er også praktisk å knytte det til kunnskaper du har fra tidligere.

Liker du denne artikkelen? Du kan også like å lese: Det langsomme livet: Bli kjent med denne livsstilen og lær hvordan du lever den

Fordeler med SQ3R-metoden

.

SQ3R-metoden

Den største fordelen med SQ3R-metoden er at den lar deg få mest mulig ut av ethvert innhold, samtidig som du absorberer og inkorporerer det i din eksisterende kunnskap. Det er også en enkel teknikk som kan brukes på ethvert emne.

Ytterligere fordeler med SQ3R-metoden er som følger:

 • Bidrar til utvikling av evnen til å trekke ut hovedideene i en tekst.
 • Øker muligheten til å prioritere innhold.
 • Den hjelper med å optimalisere lesetiden.
 • Tilrettelegger for etablering av koblinger mellom tidligere og ny kunnskap.
 • Forbedrer forholdet mellom tidsbruk og læringseffektivitet.
 • Det er en teknikk som letter memorering.
 • Den gjør det mulig å tilpasse læringen til individuelle mål.

Hvorfor velge SQ3R-metoden?

Et av de mest interessante aspektene ved denne teknikken er at det inkluderer det å foreta kritiske vurderinger av teksten. Dette er veldig viktig, siden det går utover forståelsen og oppmuntrer til å skape egne originale ideer.

SQ3R-metoden er svært funksjonell. Etter hvert som den brukes, blir den lettere å bruke, siden den kun inneholder fem trinn som er enkle å huske. Godt brukt er det et verdifullt tidsbesparende verktøy.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Ainciburu, M. C. (2008). ¿Basta repetir? Lógicas y vericuetos del proceso de aprendizaje de palabras en una lengua extranjera. Actas del Programa de formación para profesorado de ELE, 41-62.
 • Afanador, T. HACER UN RESUMEN. Acta Bioethica2014, 20(2), 271-277.
 • Cabrera Mejía, T. L. (2015). El uso de la técnica SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, REVIEW) y su beneficio del idioma inglés en los estudiantes de los Décimos 13 y 14 de la Unidad Educativa Temporal Bolívar de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua (Bachelor’s thesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Idiomas.).

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.