Hvordan påvirkes kroppen av tilsetningsstoffer i mat?

Tilsetningsstoffer er forbindelser som tilsettes matvarer for industrielle formål. De brukes for å bevare maten eller for å forbedre egenskaper som smak, lukt eller tekstur. De er ikke næringsstoffer og de har ingen næringsverdi.
Hvordan påvirkes kroppen av tilsetningsstoffer i mat?

Siste oppdatering: 16 august, 2020

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer tilsetningsstoffer i mat som stoffer som tilsettes matvarer for å opprettholde eller forbedre tryggheten, teksturen, friskheten, smaken eller utseendet deres. Folk har brukt noen tilsetningsstoffer, som salt, i århundrer.

Mange kulturer har brukt salt gjennom historien for å bevare mat. Andre tilsetningsstoffer i mat ble imidlertid introdusert ved fremveksten av den moderne industrien. Les denne artikkelen for å finne ut hvordan kroppen påvirkes av tilsetningsstoffer i mat.

Årsaken til at man bruker tilsetningsstoffer kommer i prinsippet av det teknologiske behovet for det. Hovedmålet er å garantere skikkelig bevaring av matvarer når det gjelder næringskvalitet eller for å stabilisere dem.

Likevel tilsetter selskaper disse stoffene for å gjøre smaken eller utseendet til matvarene mer attraktiv. Uansett tilfelle, i det minste i teorien, bør matprodusenter alltid respektere anbefalingene fra organisasjoner som FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Klassifisering av tilsetningsstoffer i mat

Tilsetningsstoffene som brukes i mat kommer fra forskjellige kilder. Noen av dem kommer fra grønnsaker, andre fra dyr eller mineraler, og det er også en gruppe som er produsert syntetisk. I disse dager bruker matindustrien tusenvis av disse stoffene, som de tilfører matvarer til spesifikke formål.

WHO og FAO grupperer disse forbindelsene i tre store kategorier:

 • Aromaer: Stoffer tilsatt for å forbedre smaken eller lukten.
 • Enzympreparater: Dette er naturlige proteiner som katalyserer kjemiske reaksjoner og ikke kan være i det ferdige matproduktet.
 • Andre tilsetningsstoffer: Disse brukes for å tilsette farge eller til å søte matvarer.
En person i butikken
Matindustrien bruker tilsetningsstoffer for å bearbeide matvarene vi kjøper i matbutikken.

Helserisikoen knyttet til tilsetningsstoffer i mat

Hvert land har spesialiserte organisasjoner som er dedikert til å analysere effekten tilsetningsstoffer har på folks helse. På internasjonalt nivå har WHO og FAO ansvaret for denne oppgaven. For dette formålet dannet de Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).

For å vite hvordan tilsetningsstoffer i maten påvirker kroppen, starter de med en tillatt daglig mengde. Dette er mengden av et tilsetningsstoff som er til stede i mat eller vann som en person kan innta per dag, uten at man oppdager noen effekter på helsa.

Evaluering av risikoen

Risikoen du kan bli utsatt for når du inntar tilsetningsstoffer i mat, er oppført i Codex-systemet. For å bygge og publisere en hvilken som helst Codex, må du involvere flere mellomstatlige byråer som analyserer risikoen ved hvert tilfelle og lager en liste, i tillegg til regler, direktiver og anbefalinger.

Det første trinnet for å evaluere risikoen er å identifisere farene. Forskere ser på disse fra et toksikologisk synspunkt.

Etter disse analysene bestemmer forskere hvilke mengder en person kan innta av tilsetningsstoffene per dag, avhengig av kroppsvekt, uten å forårsake risiko for helsen. Etter dette klassifiserer de risikoen.

De mest kjente bivirkningene

Tilsetningsstoffer i mat kan ha forskjellige bivirkninger. Dette er spesielt tilfelle når de brukes ulovlig, uten å være underlagt kontrollene fra regulerende byråer. Disse reaksjonene er delt inn i tre store grupper:

 • Allergiske reaksjoner: Disse skyldes en immunologisk respons. Stoffet som oftest forårsaker allergiske reaksjoner er fargestoffer.
 • Ikke-immunologisk intoleranse eller idiosynkrasi: Dette har å gjøre med en uidentifisert intoleranse som personen som inntar stoffene har.
 • Endokrine eller nevrotoksiske forstyrrelser: Når stoffer forstyrrer syntesen eller frigjøringen av nevrotransmittere i hjernen.
E-stoffer i mat
Det er statlige organisasjoner som skal regulere tilsetningsstoffene som brukes i maten.

Fysiske manifestasjoner av skadelige effekter av tilsetningsstoffer i mat

Det er en rekke manifestasjoner og sykdommer knyttet til disse bivirkningene. Listen nedenfor er en sammenstilling og er ikke fullstendig, og heller ikke avgjørende, om de skadelige virkningene av disse stoffene.

De mest kjente effektene er:

 • Luftveisproblemer som astma og rhinitt: Generelt forårsaker fargenes påvirkning på sentralnervesystemet disse problemene.
 • Hudproblemer som elveblest eller kontakteksem: Disse plagene er hovedsakelig knyttet til konserveringsmidler og fargestoffer.
 • Endringer i sentralnervesystemet og det endokrine systemet.

Ting å huske på

Det er tilsetningsstoffer i det meste av maten vi spiser og kjøper hver dag. Derfor bør vi ta oss tid til å se på ingrediensene i maten vi kjøper, og på den måten får vi vite om en anerkjent organisasjon godkjenner dem. Hvis du tror at du har hatt en allergisk reaksjon på en matvare er det lurt å ta en prat med legen din.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Núñez, M. (2015). Guía completa de aditivos alimentarios. RBA Libros.
 • Ibáñez, F., Paloma Torre, and A. Irigoyen. “Aditivos alimentarios.” Área de Nutrición y Bromatología, Universidad Pública de Navarra (2003): 3-5.
 • Kraser, Rocío Belén, and Sandra Analía Hernández. “Colorantes alimentarios y su relación con la salud:¿ cómo abordar esta problemática desde el estudio de las disoluciones?.” Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2020): 1202-1202.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.