Koronavirusbehandlingene som brukes for øyeblikket

mai 21, 2020
Det finnes ingen spesifikke medisiner mot COVID-19, men det er noen behandlinger som fremdeles undersøkes. De er imidlertid kun reservert for kritisk syke pasienter.

Koronavirusbehandlingene som brukes for øyeblikket har forårsaket stor debatt. Folk har forskjellige meninger om hvordan disse terapiene kan eller ikke kan hjelpe både i vitenskapsverden og i politiske kretser.

Som med mange virussykdommer, finnes det fremdeles ingen spesifikk behandling for koronavirus. Det forskerne er på utkikk etter, er et stoff – eller en kombinasjon av flere av dem – som vil hindre viruset i å formere seg. Antibiotika kan ikke brukes i disse tilfellene, da de er rettet mot bakterier. Vi kan heller ikke betrakte betennelsesdempende medisiner som en spesifikk behandling. Det helsearbeiderne promoterer nå i stedet, er støttetiltak for å puste og for å lindre symptomene forårsaket av COVID-19.

For øyeblikket finnes det imidlertid noen koronavirusbehandlinger som visse protokoller godkjente bruken av i intensivbehandling i forskjellige land. Det finnes imidlertid fremdeles ingen medisiner som er godkjent for den generelle befolkningen når de får symptomer.

Tilsynsorganene til legemiddelfirmaene og laboratoriene er mer fleksible enn tidligere når det gjelder forskrifter og lovverk. De lar forskere gjennomføre forsøk raskere. Verdens helseorganisasjon (WHO) har mer enn 250 kliniske studier som pågår nå for å behandle koronaviruset.

Hydroksyklorokin som behandling for COVID-19

Et av de første alternativene som ble diskutert så snart koronaviruspandemien begynte, var hydroksyklorokin. Dette er et klassisk medikament som brukes for å behandle malaria.

Det er en av koronavirusbehandlingene som er i bruk for øyeblikket, hovedsakelig på grunn av de betennelsesdempende egenskapene. Nettopp på grunn av dette, har forskere hevdet at det kan redusere luftveisproblemene forbundet med COVID-19, som ofte krever kunstig åndedrett, og som har forårsaket at så mange dødsfall.

Hovedfordelen er at det er et billig medikament, men det har også mange uheldige effekter. Det kan forårsake hodepine, diaré, oppkast og hudutslett.

En mygg
Et av behandlingsalternativene for COVID-19 er avledet fra behandlingen for malaria, som er en sykdom som spres av mygg.

Ikke gå glipp av: Frykt for koronaviruset: Lær hvordan du håndterer følelsene dine

Lopinavir/ritonavir-kombinasjonen som en av de aktuelle koronavirusbehandlingene

Et behandlingsalternativ som forskere studerer nå for tiden, er kombinasjonen av medisinene lopinavir og ritonavir. Dette er antiretrovirale medisiner som brukes for å behandle HIV. Dette tar hensyn til det faktum at det også er et RNA-virus, som SARS-CoV-2.

Denne kombinasjonen har allerede blitt studert ved tidligere koronavirusutbrudd, som for eksempel ved SARS og MERS. Der var resultatene lovende, noe som førte til at forskerne tenkte at det kunne være effektivt mot COVID-19.

Dessverre er bevisene så langt ikke like positive som tidligere. I mangel på bedre og tilgjengelige alternativer, har flere land imidlertid gitt tillatelse til å bruke det ved intensivbehandlinger.

Videre er det ikke en passende behandling for alle COVID-19-pasientene. Bruken er begrenset til de som har en alvorlig prognose på grunn av symptomer, alder eller underliggende helseproblemer. I disse tilfellene kombinerer leger det med interferoner.

Vi anbefaler: Alt du trenger å vite om koronavirusmutasjonen

Remdesivir, den mest lovende av alle koronavirusbehandlingene

En behandling for koronaviruset som for tiden er i bruk og har en stor sjanse for å være mer vellykket enn resten, er remdesevir. Forskere testet dette medikamentet ved SARS- og MERS-epidemiene de siste 20 årene.

Legemidlet er et derivat av et eksperiment som ble utført for 10 år siden for å finne en behandling mot ebola. Forskere testet det deretter mot andre virus, inkludert noen koronavirus. I USA har det allerede blitt brukt hos to pasienter. Begge ble bedre, men dette er ikke nok bevis for å trekke noen reelle konklusjoner om effektiviteten.

Noe som gir minuspoeng til denne behandlingen, er at leger kun kan gi den intravenøst. Dette betyr at den kun kan gis ved sykehus eller legekontor, samt hjemme med koordinert sykepleie.

En lege gir en pasient en intravenøs behandling
Remdesivir er en lovende behandling mot COVID-19, men den kan kun gis intravenøst.

Søket etter koronavirusbehandlinger fortsetter

For øyeblikket, når en pasient blir smittet av COVID-19, vil leger sette i gang en grunnleggende og støttende behandlingsprotokoll. Dersom symptomene er milde, isolerer pasienten seg hjemme og overholder de tiltakene som har blitt satt.

Dersom alvorlighetsgraden er moderat, kan det kreve sykehusinnleggelse, i hvilket tilfelle de vil få mer spesifikk behandling, men vanligvis uten bruk av antiretrovirale midler. Det er spesifikke tilfeller som er godkjent av legeforeninger og helsedepartementer. I disse tilfellene vil legene kunne bruke et av de godkjente legemidlene.

Det leger og helsemyndigheter i dag vurderer ved behandling av pasienter på intensivavdelingene, er å kombinere de tilgjengelige alternativene basert på alvorlighetsgraden av symptomene som oppstår. Hvert nasjonale helsedepartement har utarbeidet spesifikke retningslinjer for helseteamene sine for å kunne velge medisiner basert på lokal tilgjengelighet.

  • Holshue, Michelle L., et al. “First case of 2019 novel coronavirus in the United States.” New England Journal of Medicine (2020).
  • Yao, Xueting, et al. “In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).” Clinical Infectious Diseases (2020).
  • Nicastri, Emanuele, et al. “National Institute for the Infectious Diseases “L. Spallanzani” IRCCS. Recommendations for COVID-19 Clinical Management.” Infectious Disease Reports 12.1 (2020).
  • Sheahan, Timothy P., et al. “Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV.” Nature Communications 11.1 (2020): 1-14.